Техника

Към момента „Бетон Монтана” ЕООД разполага със следната техника :

  1. Два броя нови бетон помпи-миксери с дължина на стрелите 28м.с обем 7м3 ,
  2. Бетон-помпа миксер 16м с обем 6м3
  3. Бетон помпа 24 м. с обем 7м3 ;
  4. Бетоновоз Рено Г 330 с обем 8м3
  5. Бетоновоз Скания Р 113 с обем 8м3
  6. Бетоновоз Щаер с обем 6м3
  7. Бетоновоз Рено Керакс с обем 7м3
  8. 2 бр. бетоновози с марка МАН
  9. Товарен автомобил Ман с ремарке Шмитц Ски 24
  10. Челен товарач Либхер 531

Наличието им позволява работа на няколко обекта едновременно. По този начин гарантираме висока флексабилност в експедираните количества и начина на доставка на бетоновите смеси.

 

   Бетоновоз