Вашето удовлетворение
е нашият бизнес!

 

Кои сме ние

Дружеството „Бетон Монтана” ЕООД е регистрирано през 2005 г. и е специализирано в производството на бетон и бетонови изделия. Фирмата разполага с…

Прочети още

Бетонов възел

Производствения процес се извършва от бетонов възел марка „Щеттер – М1”. Наличието на модерна и съвременна техника гарантира точното дозиране на съставките…

Прочети още

Техника

„Бетон Монтана” ЕООД разполага с две нови бетон помпи-миксери с дължина на стрелите 28м.,бетон-помпа миксер 16м и 24 м. Наличието им позволява работа на …

Прочети още

Инертни материали

Фирмата е собственик на пресевна инсталация,ситуирана по поречието на река Бързия. Основна част от производството ни е добива на пясък и …

Прочети още

Клиентите за нас

С настоящата референция бихме искали да изразим удовлетворението си от работата си с екипа на фирма БЕТОН МОНТНА ООД, в уверение на добрата ни съвместна дейност в период от 2016 г до момента на наши обекти- „ Сграда със смесено предназначение със складове и административна част – УПИ VIII ,кв.10 в гр.Монтана” ; „Здравен център – Кошарник,гр.Монтана” ; „ Компас –бул.Трети март,гр.Монтана” ; „Изграждане на елеваторна кула – с.Мърчево” ; „Предприятие за преработка на риба,ПИ 48489.2.638 – гр.Монтана” ; „ Берг Монтана Фитинги –гр.Монтана” ; „Разширение на промишлена сграда ,УПИ XV,кв.6 по Плана на СПЗ –гр.Монтана” .
Фирмата е наш дългогодишен и лоялен доставчик на бетонови изделия ,които влагаме в изпълняваните от нас строителни обекти. „ Бетон Монтана” ЕООД извършва качествено и в срок доставките на бетоновите смеси.Същите са съобразени с действащите нормативни изисквания и специфични условия на работа.С екипа от технически специалисти във фирмата,работим коректно,получаваме изключително професионално и компетентно съдействие.Фирмата разполага с необходимата специализирана техника  за съвременното строителство и нови технологии,които спомагат за високото качествено изпълнение на нашите обекти .

Нашите клиенти казват:
В годините на съвместна дейност „ Бетон Монтана” ЕООД ,трайно се доказа и наложи като коректен и лоялен партньор,както и като лидер и професионалист в този тип производство,което я прави предпочитан и надежден партньор.
Румен Ангелов, управител на  „Ес Билд” ООД .

Виж още…