Инертни материали

Инертни материали, пресевнаИнертните материали служат за създаване на якост в цялостния композитен материал.

„ Бетон Монтана „ ЕООД е един от основните производители на инертни материали в Монтана.  Инертните материали се добиват в база по поречието на р.Бързия,с.Боровци обл.Монтана,която се  намира само на 13 км от гр. Монтана  и на 12 км от гр.Берковица . Фирмата  предлага богат асортимент от видове и размери на материали с различно приложение – в строителството; за производство на бетон,цимент и асфалт;като осоновополагане при строителство на пътища.

Дружеството осигурява необходимите строителни материали за множество фирми и строителни бази в Северозападна България. По проект „Иновации и конкурентоспособност”,фирмата  инвестира в ново оборудване, за да задоволи пазарните нужди на клиентите от висококачествени изделия.

Наличието на пресевна и трошачна инсталация позволява след  добива , материалите да се пресяват и сортират , след което се отделят и промиват, като се добиват следните инертни материали:

  • Промит речен пясък със следната фракция 0- 4 мм ,намиращ широко приложение в строителството,в производството на бетонови разтвори,циментови замазки ,хоросанови мазилки и зидарии.
  • Промит речен филц със следната фракция 4 /22 мм основен компонент при производството на бетон за използване в сгради ,съоражения и пътища.
  • Трошен камък 0 / 45 мм и 0 / 63 мм необходим за влагане в основа от нефракциониран скален материал за долен пласт на обратен насип ,подосновен пласт ,земни основи ,пътни банкети и паркинги.
  • Естествен речен камък над 80-100 мм подходящ за дренажни системи

Произвежданите инертни материали са в съответствие със стандарт: БДС EN 13242:2002 + А1:2007; БДС EN 13242:2002+ A1:2008 / NA : 2017 ; БДС EN 12620:2002 + А1:2008; БДС EN 12620:2002+ A1:2008 / NA :2017.

 Инертни материали, пясък Инертни материали, трошен камък

Трошен камък