Кои сме ние

Дружеството „Бетон Монтана” ЕООД  е регистрирано през 2005 г. и е  специализирано в производството на бетон и бетонови изделия. Фирмата разполага с високотехнологични машини, което гарантира точното дозиране на съставките на бетона, а впоследствие и на тяхното качествено смесване.

Дружеството разполага със собствена техника за доставка и изпомпване на произведените бетони. Благодарение на машинния си парк,след приключването на проекта по програма „Иновации и конкурентоспособност”, фирмата може да подава над 350 м3 бетон дневно. Към момента „Бетон Монтана” ЕООД разполага с две нови бетон помпи-миксери с дължина на стрелите 28м.,бетон-помпа миксер 16м и 24 м. Наличието им позволява работа на няколко обекта едновременно. По този начин гарантираме висока флексабилност в експедираните количества и начина на доставка на бетоновите смеси.

Производството на бетон се извършва в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол и е в съответствие със стандарт : БДС EN 206:2013+ A1:2016 БДС EN 206:2013+ A1:2016 / NA:2017

Фирмата е собственик на пресевна инсталация,ситуирана по поречието на река Бързия.Основна част от производството ни е добива на пясък и филц,  а наличието на  трошачна инсталация, позволява производството на различни видове фракции трошен камък.

Произвежданите инертни материали са в съответствие със стандарт: БДС EN 13242:2002 + А1:2007; БДС EN 13242:2002+ A1:2008 / NA : 2017 ; БДС EN 12620:2002 + А1:2008; БДС EN 12620:2002+ A1:2008 / NA :2017