Бетонов възел

Бетонов възелПроизводствения процес се извършва от бетонов възел марка „Щеттер – М1”. Наличието на модерна и съвременна техника гарантира точното дозиране на съставките на Бетона, а в последствие и тяхното качествено смесване.
Производството на бетон се извършва в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол и е в съответствие със стандарт : БДС EN 206:2013+ A1:2016 БДС EN 206:2013+ A1:2016 / NA:2017